În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 405 din 30 mai 2016 (M.Of. nr. 405/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 378/2016 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii, judeţul Cluj;
 • Hotărârea nr. 372/2016 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 754/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0193 Peştera Tăuşoare şi ale ariei naturale protejate de interes naţional 2.206 Peştera Tăuşoare.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 258/2016 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 3/2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind “interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 62 din Legea nr. 275/2006, actual art. 87 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal în ceea ce priveşte posibilitatea înfiinţării popririi asupra veniturilor realizate ca urmare a muncii prestate de persoanele aflate în executarea unor pedepse privative de libertate pentru executarea unor creanţe fiscale, altele decât despăgubirile civile, la care au fost obligate prin hotărârile de condamnare”.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 406 din 30 mai 2016 (M.Of. nr. 406/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 105/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 • Decretul nr. 544/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 • Legea nr. 106/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
 • Decretul nr. 545/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene;
 • Legea nr. 108/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Decretul nr. 547/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Legea nr. 109/2016 pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
 • Decretul nr. 548/2016 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
 • Legea nr. 110/2016 pentru completarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;
 • Decretul nr. 549/2016 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANSVSA nr. 69/2016 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010;
 • Ordinul MT nr. 414/2016 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 611/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere;
 • Ordinul MMAP nr. 788/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0155 Pădurea Goronişte şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.179. Poiana cu narcise de la Goronişte;
 • Ordinul MECS nr. 3784/2016 privind fuziunea prin absorbţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Funny English Center” din municipiul Iaşi şi Şcoala “Funny English Center” din municipiul Iaşi de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Internaţională “Spectrum” din municipiul Iaşi;
 • Ordinul MECS nr. 3789/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “tehnician proiectant CAD”, domeniul “electric”, calificarea profesională “tehnician metrolog” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “Mihai Viteazu” din localitatea Vulcan;
 • Ordinul MECS nr. 3790/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “servicii”, domeniul “economic”, calificarea profesională “tehnician în activităţi economice”, domeniul “turism şi alimentaţie”, calificarea profesională “tehnician în turism”, profilul “resurse naturale şi protecţia mediului”, domeniul “protecţia mediului”, calificarea profesională “tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului”, profilul “tehnic”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “tehnician proiectant CAD” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “Ion Mincu” din municipiul Focşani;
 • Ordinul MECS nr. 3791/2016 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din municipiul Bucureşti;
 • Ordinul MECS nr. 3792/2016 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Spectrum” din municipiul Bucureşti;
 • Ordinul MECS nr. 3793/2016 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Olga Gudynn International School” din municipiul Bucureşti.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 407 din 30 mai 2016 (M.Of. nr. 407/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 192/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 84 alin. (2) din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 214/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 942/2016 pentru abrogarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.234/2006 privind aprobarea Codului de bune practici în fermă.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 408 din 30 mai 2016 (M.Of. nr. 408/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 112/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare;
 • Decretul nr. 561/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 157/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 460 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865;
 • Decizia nr. 212/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (3) teza întâi cu referire la alin. (1) al aceluiaşi articol din Codul penal.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 196/2016 privind eliberarea domnului Alexandru Răzvan Cuc din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANSVSA nr. 56/2016 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 4/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar;
 • Ordinul MMAP nr. 2017/2015 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0359 Prigoria Bengeşti.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 12/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 5.644/83/CA/2013-R.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here