Monitorul Oficial (Partea I) nr. 397 din 2 iulie 2013 (M.Of. 397/2013) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
• Legea nr. 191/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu;
• Decretul nr. 609/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu;
• Legea nr. 194/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
 Decretul nr. 612/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
• Legea nr. 208/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
• Decretul nr. 636/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
• Legea nr. 209/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România;
• Decretul nr. 637/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România;
• Legea nr. 210/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii;
• Decretul nr. 638/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii;
• Legea nr. 213/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
• Decretul nr. 641/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
 Decizia nr. 243/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2, art. 30 alin. 4, art. 108^1 alin. 1 pct. 1 lit. b) şi art. 108^5 alin. 1 şi 3, art. 155^1 alin. 1, art. 183 şi art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă din 1865, precum şi ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale;
• Decizia nr. 293/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 244^1 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă din 1865.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
• Ordinul nr. 823/2013 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora.
ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI
• Circulara BNR nr. 17/2013 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here