În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 396 din 29 mai 2017 (M.Of. nr. 396/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 3067/709/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 397 din 29 mai 2017 (M.Of. nr. 397/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 555/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „N.C. Paulescu” București.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 398 din 29 mai 2017 (M.Of. nr. 398/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 329/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, precum și pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finanțarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol și alimentar” din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.619/2009;
 • Hotărârea nr. 357/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, precum și pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 537/2015 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare „Cantacuzino”.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANAF nr. 1517/2017 pentru aprobarea Procedurii de evaluare și valorificare, în regim de urgență, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum și pentru aprobarea modelelor unor formulare;
 • Ordinul ANRM nr. 109/2017 pentru aprobarea unor licențe de concesionare pentru explorare;
 • Ordinul MAI nr. 62/2017 pentru stabilirea Standardelor necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepția și cazarea solicitanților de azil.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Instrucțiunea nr. 2/2017 privind abrogarea Ordinului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operațiuni.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind Decretul nr. 409/2017, din 26.05.2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 399 din 29 mai 2017 (M.Of. nr. 399/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 111/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Decretul nr. 493/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 135/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (12) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 352/2017 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului;
 • Hotărârea nr. 355/2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANSVSA nr. 62/2017 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor;
 • Ordinul MFP nr. 706/2017 pentru aprobarea publicării Amendamentului convenit între România, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la București la 24 octombrie 2016, la Scrisoarea semnată la Washington la 28 februarie 2012 și la București la 25 aprilie 2012 între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea asistenței financiare nerambursabile în valoare de 1.715.000 dolari SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru asistență tehnică PHRD (TF 010417) în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap și a dezvoltării: Proiectul pentru îmbunătățirea elaborării politicilor și a cadrului instituțional în domeniul asistenței persoanelor cu handicap;
 • Ordinul ANCPI nr. 512/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.083/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.086/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unități administrativ-teritoriale;
 • Ordinul ANAP nr. 121/2017 privind acordarea de consiliere metodologică.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 400 din 29 mai 2017 (M.Of. nr. 400/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 350/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, precum și trecerea acestuia în domeniul public al comunei Teremia Mare, județul Timiș;
 • Hotărârea nr. 351/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și trecerea unei construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, administrate de Ministerul Afacerilor Interne – unități subordinate.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 434/2017 pentru eliberarea domnului Liviu Viorel Cârlogea din funcția de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu;
 • Decizia nr. 435/2017 pentru numirea domnului Octavian-Marius Popa în funcția de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu;
 • Decizia nr. 436/2017 pentru înființarea Consiliului interinstituțional privind introducerea tehnologiilor digitale în sfera serviciilor financiar-bancare.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 568/2017 privind stabilirea condițiilor de achiziționare a medicamentelor de către persoanele private de libertate și de primire a acestora de la membrii de familie;
 • Ordinul MJ nr. 1327/2017 privind stabilirea condițiilor de achiziționare a medicamentelor de către persoanele private de libertate și de primire a acestora de la membrii de familie.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here