În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 392 din 25 mai 2017 (M.Of. nr. 392/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 338/2017 privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 506/2017 pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.395/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Jilava din județul Ilfov;
 • Ordinul ANCPI nr. 513/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale 2, 3, 4, 5 și 6 din unitatea administrativ-teritorială Giulești din județul Maramureș.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 10/2017 privind soluționarea sesizării formulate de Curtea de Apel București – Secția I penală în Dosarul nr. 6.664/2/2016, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei probleme de drept.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 393 din 25 mai 2017 (M.Of. nr. 393/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 98/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (1) teza întâi și art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 128/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată;
 • Decizia nr. 129/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 339/2017 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Argeș, Covasna, Constanța, Alba, Vrancea, Vaslui, Arad, Prahova, Timiș, Gorj, Tulcea, Galați, Buzău și municipiul București.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 36/2017 privind completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 394 din 25 mai 2017 (M.Of. nr. 394/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 113/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii și studenții din România;
 • Decretul nr. 496/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii și studenții din România;
 • Legea nr. 114/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată;
 • Decretul nr. 497/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 158/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) și (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin. (2) și (6) și art. 113 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 356/2017 pentru aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2017 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 428/2017 privind numirea doamnei Anișoara-Geanina Ojog în funcția de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 155/2017 pentru aprobarea prelungirii perioadei de referință aferente ultimului an al angajamentelor derulate în cadrul măsurii 215 – Plăți privind bunăstarea animalelor, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum și a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 – Plăți în favoarea bunăstării animalelor – pachetul a) porcine și pachetul b) păsări.

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Hotărârea nr. 19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora.

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 • Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Popular Maghiar din Transilvania.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 395 din 25 mai 2017 (M.Of. nr. 395/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 87/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 660 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 429/2017 privind numirea doamnei Carmen-Delia Șotângă în funcția de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 430/2017 pentru revocarea, la cerere, a domnului Petru Armean din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;
 • Decizia nr. 431/2017 pentru numirea domnului Mihail Doruș în funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
 • Decizia nr. 432/2017 privind numirea doamnei Andreea-Maria Arcan-Apostol în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
 • Decizia nr. 433/2017 privind unele măsuri pentru exercitarea funcției de inspector general adjunct antifraudă la Direcția regională antifraudă fiscală 3 Alexandria – Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here