Monitorul Oficial (Partea I) nr. 391 din 29 iunie 2013 (M.Of. 391/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
• Ordonanţa de urgenţă nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.
ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
• Ordinul nr. 39/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014;
• Ordinul nr. 46/2013 pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 392 din 29 iunie 2013 (M.Of. 392/2013) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE SENATULUI
• Hotărârea nr. 43/2013 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind producerea şi punerea la dispoziţie pe piaţă a materialului de reproducere a plantelor (legea privind materialul de reproducere a plantelor) – COM (2013) 262 final;
• Hotărârea nr. 44/2013 cu privire la documentul european de consultare – Cartea verde privind asigurarea împotriva dezastrelor naturale şi a celor provocate de om – COM (2013) 213 final.
ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
• Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
• Ordinul nr. 842/303/573/845/2013 al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here