18 Ianuarie, 2020

Monitorul Oficial nr. 389 şi 390 din 29 iunie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 389 din 29 iunie 2013 (M.Of. 389/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură;

Ordonanţa de urgenţă nr. 73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 26 iunie 2013;

Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

Ordonanţa de urgenţă nr. 76/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 47/2013 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă care au obligaţia de a furniza energie electrică clienţilor finali aflaţi în situaţia de a nu li se mai asigura furnizarea din motive neimputabile acestora.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 390 din 29 iunie 2013 (M.Of. 390/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE SENATULUI

Decizia nr. 7/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 30 iunie-1 iulie 2013.

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Hotărârea nr. 22/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.

DECRETE

Decretul nr. 617/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 618/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 619/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 620/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 621/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 622/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 623/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 624/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie;

Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

Ordonanţa de urgenţă nr. 81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 851/2013 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice.

*

Rectificare referitoare la Hotărârea Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară;

Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane;

Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 347/2013, în anexă;

Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 826/1999 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, în anexă;

Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 349/2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă, în anexă;

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.453/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu