Monitorul Oficial (Partea I) nr. 389 din 29 iunie 2013 (M.Of. 389/2013) cuprinde următoarele acte normative:
ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură;
Ordonanţa de urgenţă nr. 73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 26 iunie 2013;
Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
Ordonanţa de urgenţă nr. 76/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.
ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Ordinul nr. 47/2013 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă care au obligaţia de a furniza energie electrică clienţilor finali aflaţi în situaţia de a nu li se mai asigura furnizarea din motive neimputabile acestora.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 390 din 29 iunie 2013 (M.Of. 390/2013) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE SENATULUI
Decizia nr. 7/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 30 iunie-1 iulie 2013.
HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Hotărârea nr. 22/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.
DECRETE
Decretul nr. 617/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
Decretul nr. 618/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
Decretul nr. 619/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
Decretul nr. 620/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
Decretul nr. 621/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
Decretul nr. 622/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
Decretul nr. 623/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
Decretul nr. 624/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror.
ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie;
Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
Ordonanţa de urgenţă nr. 81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 851/2013 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice.
*
Rectificare referitoare la Hotărârea Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară;
Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane;
Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 347/2013, în anexă;
Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 826/1999 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, în anexă;
Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 349/2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă, în anexă;
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.453/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here