15 Septembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 389, 390 şi 391 din 27 mai 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 389 din 27 mai 2014 (M.Of. nr. 389/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 122/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 24, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Decizia nr. 195/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 şi art. 215 alin. 5 din Codul penal din 1969

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1292/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 106 “Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor”

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

Decizia nr. 14/2014 privind adoptarea modificărilor Regulamentului intern al Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 53/2014
Decizia nr. 19/2014 pentru aprobarea Procedurii privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de asigurare a calităţii activităţii de audit statutar

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 390 din 27 mai 2014 (M.Of. nr. 390/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1136/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 391 din 27 mai 2014 (M.Of. nr. 391/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 66/2014 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea la plata taxei de reclamă şi publicitate, precum şi a majorărilor de întârziere aferente
Decretul nr. 411/2014 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea la plata taxei de reclamă şi publicitate, precum şi a majorărilor de întârziere aferente
Decretul nr. 421/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer
Decretul nr. 422/2014 privind conferirea unor decoraţii
Decretul nr. 423/2014 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Decretul nr. 424/2014 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler
Decretul nr. 425/2014 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 201/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 21 din Codul de procedură penală din 1968
Decizia nr. 250/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 425/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii
Hotărârea nr. 426/2014 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind cooperarea economică, industrială şi tehnică, semnat la Taşkent la 29 iunie 2013
Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind cooperarea economică, industrială şi tehnică

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 81/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu