În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 389 din 23 mai 2016 (M.Of. nr. 389/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 390 din 23 mai 2016 (M.Of. nr. 390/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 807/2016 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 391 din 23 mai 2016 (M.Of. nr. 391/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 112/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (5) şi (8) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 • Decizia nr. 113/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 5/2016 privind examinarea sesizărilor formulate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarele nr. 1.186/87/2015, nr. 1.079/87/2015 şi nr. 1.295/87/2015, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare a dispoziţiilor art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă alocaţia individuală de hrană sub forma tichetelor de masă reprezintă un drept ori reprezintă o vocaţie ce se poate realiza doar în condiţiile în care angajatorul are prevăzute în buget sume cu acest titlu.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1043/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii EUL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 392 din 23 mai 2016 (M.Of. nr. 392/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
 • Decretul nr. 516/2016 pentru promulgarea Legii privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
 • Decretul nr. 531/2016 privind reînvestirea în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
 • Decretul nr. 532/2016 privind reînvestirea în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 192/2016 privind înfiinţarea Comisiei interinstituţionale pentru coordonarea activităţilor necesare constituirii unei capabilităţi aeriene destinate executării zborurilor speciale;
 • Decizia nr. 193/2016 privind stabilirea atribuţiilor domnului Lilian Onescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 194/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Cristina Cotenescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii;
 • Decizia nr. 195/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare de către doamna Ramona Bogdana Creţu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MJ nr. 1886/C/2016 pentru modificarea alin. 1 al art. 331 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 393 din 23 mai 2016 (M.Of. nr. 393/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • Decretul nr. 517/2016 pentru promulgarea Legii privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri;
 • Decretul nr. 518/2016 pentru promulgarea Legii privind incubatoarele de afaceri.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 568/2016 pentru aprobarea listei tutorilor de practică ce participă la programul special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar;
 • Ordinul MADR nr. 808/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.977/2014 pentru aprobarea componenţei Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 10/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Cluj – Secţia a IlI-a contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 796/117/2015* pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 36 alin. (3) lit. a) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicare 2, forma în vigoare la data de 15 iulie 2014.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here