În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 387 din 23 mai 2017 (M.Of. nr. 387/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Instrucțiunile MAI nr. 46/2017 privind asigurarea geografică în Ministerul Afacerilor Interne;
 • Ordinul MADR nr. 150/2017 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 388 din 23 mai 2017 (M.Of. nr. 388/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 112/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii;
 • Decretul nr. 494/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 130/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c) și alin. (9) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 119/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 335 alin. (4) teza a doua din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 323/2017 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanților părții române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană;
 • Hotărârea nr. 325/2017 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu în domeniul public al municipiului Târgu Jiu, județul Gorj.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 53/2017 privind acceptarea donațiilor, darurilor manuale, comodatelor și sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 389 din 23 mai 2017 (M.Of. nr. 389/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 110/2017 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a art. 41 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011;
 • Decretul nr. 492/2017 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a art. 41 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 324/2017 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Iași, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptățite;
 • Hotărârea nr. 326/2017 privind constituirea Consiliului interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat” și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente;
 • Hotărârea nr. 327/2017 privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, pentru administrațiile bazinale de apă Argeș – Vedea, Banat, Buzău – Ialomița, Prut – Bârlad și Someș – Tisa;
 • Hotărârea nr. 335/2017 privind desființarea Centrului de Sănătate Bălțești, județul Prahova;
 • Hotărârea nr. 336/2017 pentru modificarea anexei nr. 23 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 707/2017 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 390 din 23 mai 2017 (M.Of. nr. 390/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 63/2017 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Analiza anuală a creșterii pentru 2017 – COM (2017) 725 final.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 124/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 157/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 328/2017 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Economiei, precum și a unităților aflate în subordinea și coordonarea acestuia.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 391 din 23 mai 2017 (M.Of. nr. 391/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE PARLAMENTULUI

 • Hotărârea nr. 40/2017 privind numirea unui vicepreședinte și a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;
 • Hotărârea nr. 41/2017 privind numirea președintelui Autorității Electorale Permanente;
 • Hotărârea nr. 42/2017 privind numirea unui membru al Consiliului de administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României;
 • Hotărârea nr. 43/2017 privind numirea vicepreședintelui – membru executiv – sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 40/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 356 din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 41/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 457 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Regulamentul nr. 3/2017 pentru completarea anexei nr. 3 la Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here