21 Februarie, 2019

Monitorul Oficial nr. 386, 387 şi 388 din 26 mai 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 386 din 26 mai 2014 (M.Of. nr. 386/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 32/2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Decizia nr. 52/2014 privind aprobarea formatelor repertoriilor de opere, interpretări şi execuţii artistice, fonograme şi videograme

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 166/2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Viorel Călin, administrator executiv al Societăţii CAVI – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Decizia nr. 173/2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Lupu Dumitru, director executiv al Societăţii ONEST ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Ordinul nr. 329/2014 privind testarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate pentru beneficiarii de servicii medicale de dializă

RECTIFICĂRI

Rectificarea privind anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2013

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 387 din 26 mai 2014 (M.Of. nr. 387/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 416/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 0 + 000 la km 8 + 700 pe teritoriul localităţilor Gilău şi Gârbău din judeţul Cluj” din cadrul obiectivului de investiţii “Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 69/2014 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2005 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a persoanelor împuternicite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să folosească modelul de proces-verbal
Ordinul nr. 729/2014 privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2014

RECTIFICĂRI

Rectificarea privind forma republicată a Legii nr. 129/1998
Rectificarea privind forma republicată a Legii nr. 489/2006

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 388 din 26 mai 2014 (M.Of. nr. 388/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale
Hotărârea nr. 419/2014 privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
Hotărârea nr. 420/2014 privind completarea şi corectarea datelor de identificare a unor imobile, precum şi scăderea acestora sau a unor părţi din acestea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 377/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor
Ordinul nr. 573/2014 privind modificarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013
Ordinul nr. 710/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice
Ordinul nr. 769/2014 privind abrogarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 357/2009 pentru reglementarea unitară a unor tarife cu caracter nefiscal prevăzute în diferite acte normative
Ordinul nr. 1460/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.137/2013 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Hotărârea nr. 41/2014 privind prelungirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (6) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale, emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul solicitării de autorizare în calitate de contrapărţi centrale a Casei Române de Compensaţie – S.A. şi a Casei de Compensare Bucureşti – S.A.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu