Monitorul Oficial (Partea I) nr. 385 din 28 iunie 2013 (M.Of. 385/2013) cuprinde următoarele acte normative:
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
• Ordinul nr. 814/2013 pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 386 din 28 iunie 2013 (M.Of. 386/2013) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
• Decizia nr. 3/2013 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară.
HOTĂRÂRI ALE SENATULUI
• Hotărârea nr. 49/2013 privind numirea preşedintelui Institutului Cultural Român.
HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
• Hotărârea nr. 23/2013 pentru aprobarea statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2013.
ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
• Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“, promoţia 2013;
• Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2013 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996.
• Hotărârea nr. 396/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistenţei medicale cu plată în unităţile sanitare;
• Hotărârea nr. 397/2013 privind semnul de frontieră „TUR“ amplasat pentru marcarea punctului de întâlnire a frontierelor de stat ale României, Ungariei şi Ucrainei;
• Hotărârea nr. 402/2013 privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
• Ordinul nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here