20 Februarie, 2019

Monitorul Oficial nr. 378, 379, 380 şi 381 din 22 mai 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 378 din 22 mai 2014 (M.Of. nr. 378/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 401/2014 pentru aprobarea Acordului de colaborare în domeniul tineretului şi sportului dintre Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Tineretului şi Sportului din Republica Bulgaria, semnat la Ruse la 7 martie 2014
Acordul de colaborare în domeniul tineretului şi sportului între Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Tineretului şi Sportului din Republica Bulgaria

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 3467/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 septembrie 2013-21 februarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015
Ordinul nr. 3468/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 25 iunie 2013-24 ianuarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015
Ordinul nr. 3470/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 octombrie 2013-28 februarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI

Hotărârea nr. 21/2014 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România
Hotărârea nr. 32/2014 pentru modificarea şi completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 3/2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 379 din 22 mai 2014 (M.Of. nr. 379/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Decizia nr. 7/2014 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 394/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa
Hotărârea nr. 417/2014 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 244/654/462/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Medserv Min” – S.A.
Ordinul nr. 755/705/2014 pentru stabilirea Procedurii de plată a sumelor prevăzute în Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 380 din 22 mai 2014 (M.Of. nr. 380/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 406/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice
Hotărârea nr. 411/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială IAR – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Hotărârea nr. 412/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Hotărârea nr. 413/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională “Nuclearelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Hotărârea nr. 418/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 78/2014 pentru dobândirea personalităţii juridice de către Şcoala de Perfecţionare a Pregătirii Personalului Poliţiei de Frontieră Drobeta-Turnu Severin
Ordinul nr. 2303/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Bisericii “Sf. Arhangheli” din Str. Bisericii nr. 1, satul Horea, comuna Horea, judeţul Alba

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Hotărârea nr. 176/2014 pentru aprobarea Regulamentului comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari
Hotărârea nr. 577/2014 pentru modificarea art. II din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 176 din 6 februarie 2014 pentru aprobarea Regulamentului comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 381 din 22 mai 2014 (M.Of. nr. 381/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 183/2014 referitoare la respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 2 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 704/2014 privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti
Ordinul nr. 797/2014 privind modificarea şi completarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.470/2013
Ordinul nr. 3225/2014 pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.806/2012 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala cu clasele I-IV “Petre Ispirescu” din municipiul Constanţa de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Căsuţa cu Poveşti” din municipiul Constanţa

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Hotărârea nr. 545/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu