În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 374 din 19 mai 2017 (M.Of. nr. 374/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanța de urgență nr. 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcții aflate în proprietatea publică a statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 565/2017 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor art. 11 din Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, privind etichetarea produselor din tutun pentru fumat, altele decât țigaretele, tutunul de rulat și tutunul pentru narghilea;
 • Ordinul MCIN nr. 2280/2017 privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 26/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Brașov – Secția de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 4.536/62/2015.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 45/2017 privind ocuparea locului vacant de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România de către domnul Popa Irimie Emil.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 375 din 19 mai 2017 (M.Of. nr. 375/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 494/2017 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea și efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase – RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.134/2005.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 5/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție vizând interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 485 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedură penală privind respingerea acordului de recunoaștere a vinovăției, în ipoteza în care consimțământul valabil exprimat de inculpat în faza de urmărire penală pentru încheierea acestuia este retras în fața instanței de judecată.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulara nr. 6/2017 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 140 de ani de la proclamarea Independenței de stat a României.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 376 din 19 mai 2017 (M.Of. nr. 376/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 105/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri;
 • Decretul nr. 483/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri;
 • Legea nr. 107/2017 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Decretul nr. 485/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 106/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 94 și art. 111 din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 126/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342-346 din Codul de procedură penală și art. 4251 alin. (7) pct. 2 lit. b) coroborat cu art. 347 raportat la art. 342-346 din Codul de procedură penală.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 420/2017 pentru numirea domnului Ștefan Popescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 553/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.454/2014.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 35/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor simultane cu preț descrescător pe piața centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, și a Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacționate pe piața centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.667/2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 377 din 19 mai 2017 (M.Of. nr. 377/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 179/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 239 alin. (2) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 333/2017 privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi liberă;
 • Hotărârea nr. 334/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 263/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului pe anul 2017.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 344/5/2017 pentru abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 600/1/2006 privind procedura transmiterii de către bănci, persoane juridice române, și sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, a informațiilor referitoare la titularii conturilor deschise și/sau închise la bănci;
 • Ordinul MM nr. 739/2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
 • Ordinul MM nr. 757/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Decizie de impunere privind suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate“;
 • Ordinul MM nr. 758/2017 privind modificarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1.004/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Decizie de impunere privind aplicarea penalității prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră“.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here