18 Decembrie, 2018

Monitorul Oficial nr. 373, 374, 375, 376 şi 377 din 21 mai 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 373 din 21 mai 2014 (M.Of. nr. 373/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 385/2014 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României privind desfăşurarea unui program de pregătire a personalului de securitate al Naţiunilor Unite în domeniul protecţiei nemijlocite în cadrul Centrului de Excelenţă pentru Protecţie şi Securitate al Serviciului de Protecţie şi Pază, semnat la New York şi la Bucureşti la 28 ianuarie 2014
Memorandumul de înţelegere între Naţiunile Unite şi Guvernul României

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 521/2014 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.338(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

Circulara nr. 15/2014 privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie dedicat aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Şcolii Naţionale de Arte Frumoase (astăzi Universitatea de Arte Bucureşti)

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 172/2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Moţiu Mircea Augustin, administrator/director general al Societăţii BROKER ASIG – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Decizia nr. 174/2014 privind sancţionarea Societăţii BROKER ASIG – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 374 din 21 mai 2014 (M.Of. nr. 374/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 185/692/2014 privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.161/2008 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul Fondului de participare JEREMIE din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniul major de intervenţie 1.2 “Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii”
Ordinul nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

Regulamentul nr. 2/2014 privind abrogarea alin. (3) al art. 9 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României

RECTIFICĂRI

Rectificarea privind Hotărârea Guvernului nr. 875/2009

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 375 din 21 mai 2014 (M.Of. nr. 375/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 417/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer
Decretul nr. 418/2014 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 142/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, şi, în mod special, a dispoziţiilor art. 9 din acest act normativ
Decizia nr. 181/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 50 lit. c) ultima teză din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 397/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Uzina Termoelectrică Midia” – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 520/2014 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.344(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

Circulara nr. 16/2014 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2014

RECTIFICĂRI

Rectificarea la Decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 4/2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 376 din 21 mai 2014 (M.Of. nr. 376/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 251/2014 referitoare la admiterea sesizării de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 14/2014 privind numirea preşedintelui şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 74/2014 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 71/2013

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Ordinul nr. 288/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Norma nr. 11/2014 privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 377 din 21 mai 2014 (M.Of. nr. 377/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
Hotărârea nr. 407/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Orlăţan Florin-Ioan
Hotărârea nr. 408/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Radu Lucian
Hotărârea nr. 409/2014 privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
Hotărârea nr. 410/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pe anul 2014 la titlul “Cheltuieli de personal” pentru plata titlurilor executorii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu