În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 372 din 16 mai 2016 (M.Of. nr. 372/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 133/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2), art. 10 alin. (1), (3), (4) şi (7), precum şi ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 350/2016 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
 • Hotărârea nr. 352/2016 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil aflat în domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 353/2016 privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Senatului României;
 • Hotărârea nr. 354/2016 pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2016.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 373 din 16 mai 2016 (M.Of. nr. 373/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 80/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală, cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu funcţia de judecată, ale art. 346 alin. (7), precum şi ale art. 347 alin. (3) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 111/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) şi art. 83 din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 134/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), (3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 804/2016 privind modificarea anexei nr. 13 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică;
 • Ordinul MMFPSPV nr. 933/2016 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2016;
 • Ordinul MMFPSPV nr. 934/2016 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2016.

LISTE

 • Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Piteşti cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 16.05.2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 374 din 16 mai 2016 (M.Of. nr. 374/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 138/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 270 alin. (3) şi art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României;
 • Decizia nr. 174/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 • Decizia nr. 176/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16, art. 21 alin. (6), art. 24 alin. (2) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 351/2016 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“- S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A. – Sucursala Regionala CF Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 181/2016 privind stabilirea atribuţiilor domnului Drăghiea Nicolae, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 • Hotărârea nr. 6/2016 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 21 aprilie 2016.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Regulamentul nr. 5/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 375 din 16 mai 2016 (M.Of. nr. 375/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 115/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 • Decizia nr. 183/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 104 alin. (1) şi (2) şi art. 105 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Decizia nr. 186/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;
 • Decizia nr. 187/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 183/2016 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Cristina Vasilica Icociu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 182/2016 privind numirea domnului Ilie Dan Barna în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene;
 • Decizia nr. 184/2016 pentru numirea doamnei Mihaela Vrabete în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 809/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here