20 Septembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 371 şi 372 din 21 iunie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 371 din 21 iunie 2013 (M.Of. 371/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 35/2013 cu privire la documentul european de consultare Carte Verde privind „Finanţarea pe termen lung a economiei europene“ – COM (2013) 150 final 2.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 212 din 29 aprilie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a dispoziţiilor titlului VII – Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv cuprins în Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 27 din 14 noiembrie 2011, precum şi ale art. 329 din Codul de procedură civilă de la 1865.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 385/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către doamna Soroceanu Daniela;

Hotărârea nr. 386/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Angheluţă Ioan Vlad.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 249/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Instrucţiuni emise în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 372 din 21 iunie 2013 (M.Of. 372/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 381/2013 privind rechemarea unui consul general.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 808/1422/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului economiei pentru aprobarea Înţelegerii comune a Subcomitetului Fiscal Nabucco cu privire la paragraful 2 al articolului 11 din Acordul dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la 13 iulie 2009.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Hotărârea din 27 septembrie 2011 în Cauza M. şi C. împotriva României.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu