În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 369 din 18 mai 2017 (M.Of. nr. 369/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 102/2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 20 decembrie 2016;
 • Acordul de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare din 20.12.2016;
 • Decretul nr. 470/2017 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 20 decembrie 2016.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANMCS nr. 106/2017 privind aprobarea tarifului orar de plată a activităților de natură intelectuală desfășurate de către experții în domeniul managementului calității în sănătate.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 15/2017 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel București, Secția a II-a penală, prin Încheierea de ședință din data de 18 ianuarie 2017, pronunțată în Dosarul nr. 47.050/3/2015*/a10 (2.344/2016), prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept “dacă acțiunea unică continuă de transport a drogurilor de risc/mare risc, pe teritoriul altui stat și ulterior pe teritoriul României, poate constitui elementul material al infracțiunilor prevăzute de art. 2 și 3 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în concurs ideal, sau infracțiunea unică prevăzută de art. 3 din aceeași lege”.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 370 din 18 mai 2017 (M.Of. nr. 370/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 150/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (1) sintagma “sau nedeclararea unor informații” din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MC nr. 4075/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Sinagogii cultului mozaic ortodox, str. Nicolae Bălcescu nr. 9, localitatea Gheorgheni, județul Harghita, categoria II – arhitectură, categoria m – monument, grupa valorică B;
 • Ordinul MC nr. 4071/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Conacului Moruzi, satul Târgșoru Vechi, comuna Târgșoru Vechi, județul Prahova, categoria II – arhitectură, categoria m – monument, grupa valorică B;
 • Ordinul MC nr. 3967/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a vilei “Alice”, str. Piatra Arsă nr. 4, Sinaia, județul Prahova, categoria II – arhitectură, categoria m – monument, grupa valorică B.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 18/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul București – Secția a V-a civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările ulterioare, respectiv dacă “pentru întrunirea cvorumului necesar adoptării unei hotărâri a Asociației de proprietari, raportarea trebuie făcută la numărul de proprietăți sau la numărul de membri ai condominiului”.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 371 din 18 mai 2017 (M.Of. nr. 371/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 476/2017 privind organizarea și funcționarea structurilor care acordă asistență medicală și îngrijirea bolnavilor cu arsuri.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 643/2017 privind sancționarea Societății IVECO CAPITAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității.

REPUBLICĂRI

 • Hotărârea nr. 30/1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 372 din 18 mai 2017 (M.Of. nr. 372/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 38/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților;
 • Hotărârea nr. 39/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Investiția în Tinerii Europei COM (2016) 940;
 • Hotărârea nr. 40/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Îmbunătățirea și modernizarea educației COM (2016) 941.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 311/2017 pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2016-30 iunie 2017.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 146/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicație geografică și fără denumire de soi.

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 • Hotărârea nr. 8/2017 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea iunie 2017.

REPUBLICĂRI

 • Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României (republicare).

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentației care trebuie depusă de solicitanți, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicațiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și a căilor de atac.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 373 din 18 mai 2017 (M.Of. nr. 373/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 411/2017 privind eliberarea domnului Aron Szele din funcția de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 412/2017 pentru eliberarea domnului Daniel Dinulescu din funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța – Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 413/2017 pentru numirea domnului Daniel Marius Zamfiroiu în funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța – Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 414/2017 pentru eliberarea domnului Claudel Șelaru din funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu – Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 415/2017 pentru numirea domnului Liviu Adrian Balan în funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu – Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 416/2017 privind eliberarea domnului Ioan Sabo din funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva – Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 417/2017 privind numirea domnului Nicolae Silviu Mărgineanu în funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva – Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 418/2017 pentru eliberarea domnului Marius Coturbaș din funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea – Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 419/2017 pentru numirea domnului Radu-Ioan Igna în funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea – Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here