În Monitorul Oficial nr. 368 din 20 iunie 2013 (M.Of. 368/2013) a fost publicat următorul act normativ:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul nr. 86/2013 al ministrului afacerilor interne privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

***

În Monitorul Oficial nr. 369 din 20 iunie 2013 (M.Of. 369/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

  • Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe;
  • Decretul nr. 595/2013 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe;
  • Legea nr. 183/2013 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale;
  • Decretul nr. 596/2013 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale;
  • Decretul nr. 597/2013 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 14 septembrie 2012;
  • Decretul nr. 598/2013 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind cooperarea în domeniul protecţiei martorilor, adoptat la Štiřín, Republica Cehă, la 24 mai 2012, semnat de România la Štiřín, Republica Cehă, la aceeaşi dată

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul nr. 1069/2013 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii generale pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013“ şi Ghidurilor solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi Grant nr. 123-125, 127-152 pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013“. 

RECTIFICĂRI

  • Rectificare referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here