În Monitorul Oficial nr. 365 din 19 iunie 2013 (M.Of. 365/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

  • Decizia nr. 202/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII – Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 27 din 14 noiembrie 2011;
  • Decizia nr. 236/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii;
  • Decizia nr. 246/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) partea introductivă din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

  • Hotărârea nr. 545/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006;
  • Hotărârea nr. 546/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012;
  • Hotărârea nr. 546 bis/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006.

 ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA

  • Tabloul Naţional al Arhitecţilor.

***

În Monitorul Oficial nr. 366 din 19 iunie 2013 (M.Of. 366/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 36/2013 cu privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – O strategie a Uniunii Europene privind adaptarea la schimbările climatice COM (2013) 216 final.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 357/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul nr. 3867/2013 al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.653/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Metropolitană „Academia Română pentru Copii“ din municipiul Bucureşti.

Actele normative pot fi consultate integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here