Monitorul Oficial (Partea I) nr. 364 din 19 iunie 2013 (M.Of. 364/2013) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
• Hotărârea nr. 46/2013 privind exercitarea Preşedinţiei române a Dimensiunii parlamentare a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP);
• Hotărârea nr. 47/2013 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru aderarea României la spaţiul Schengen;
• Hotărârea nr. 48/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei;
• Hotărârea nr. 49/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României;
• Hotărârea nr. 50/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie;
• Hotărârea nr. 51/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară;
• Hotărârea nr. 52/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa;
• Hotărârea nr. 53/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO.
HOTĂRÂRI ALE SENATULUI
• Hotărârea nr. 37/2013 privind revocarea din funcţie a unui vicepreşedinte al Institutului Cultural Român;
• Hotărârea nr. 38/2013 privind încetarea prin demisie a mandatului de preşedinte al Institutului Cultural Român;
• Hotărârea nr. 39/2013 privind încetarea prin demisie a unui mandat de vicepreşedinte al Institutului Cultural Român.
ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
• Decizia nr. 20/2013 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor.
ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
• Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor;
• Hotărârea nr. 363/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Reparaţii pod pe DN 1, km 115 + 347, peste torent la Posada“, judeţul Prahova;
• Hotărârea nr. 365/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţii „Consolidare şi reparaţii pod pe DN15, km 358 + 315, peste pârâul Bistricioara la Gârleni“, judeţul Bacău.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
• Ordinul nr. 819/2013 privind aplicarea Instrucţiunilor de inspecţie din 2011 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC), adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1053(27) din 30 noiembrie 2011.
ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI
• Circulara nr. 15/2013 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2013.
Actele normative pot fi consultate integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here