19 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 362 şi 363 din 18 iunie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 362 din 18 iunie 2013 (M.Of. 362/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* DECIZII ALE CURŢII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI

 • Decizia nr. 217/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b), art. 7, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România;
 • Decizia nr. 219/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
 • Decizia nr. 223/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 354/2013 pentru completarea Ghidului carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011;
 • Hotărârea nr. 361/2013 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, „Medium Term Notes“;
 • Hotărârea nr. 364/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, în domeniul public al oraşului Băile Govora şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Băile Govora;
 • Hotărârea nr. 374/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în primăvara anului 2013 la lucrările de gospodărire a apelor aferente unui obiectiv din domeniul public al statului.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1471/2013 al  ministrului mediului și schimbărilor climatice privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific;
 • Ordinul nr. 3813/2013 al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2013.

***

În Monitorul Oficial nr. 363 din 18 iunie 2013 (M.Of. 363/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

* DECIZII ALE CURŢII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI

 • Decizia nr. 207/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;
 • Decizia nr. 208/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8, art. 10 lit. f), art. 21, art. 26 alin. (1) lit. k) şi alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative şi ale art. 13 şi art. 15 alin. (1) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate;
 • Decizia nr. 210/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 10, art. 12 alin. (1) şi (2), art. 13-19 şi art. 20-26 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

* ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

* DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 248/2013 privind împuternicirea domnului colonel Burlui Ion pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 393/87 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare.

* ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulara nr. 13/2013 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 140 de ani de la naşterea Luciei Sturdza-Bulandra.

Actele pot fi consultate integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu