Monitorul Oficial (Partea I) nr. 361 din 18 iunie 2013 (M.Of. 361/2013) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 182 din 2 aprilie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
Decizia nr. 184 din 2 aprilie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 352/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
Hotărârea nr. 359/2013 privind aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri din Bosnia şi Herţegovina, semnat la Mátraháza, Ungaria, la 11 octombrie 2012, pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles la 18 septembrie 2007;
Protocol între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri din Bosnia şi Herţegovina pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală.
ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Ordinul nr. 3/2013 privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here