Monitorul Oficial (Partea I) nr. 361 din 16 mai 2014 (M.Of. nr. 361/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 139/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 92 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
Decizia nr. 143/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (2), art. 92 alin. (2) lit. d) şi art. 94 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
Decizia nr. 175/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 671/2014 privind modificarea formularului “Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii”, cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995
Ordinul nr. 3410/2014 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Sălaj
ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
Hotărârea nr. 28/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori” la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014
Hotărârea nr. 33/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori” la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 362 din 16 mai 2014 (M.Of. nr. 362/2014) cuprinde următoarele acte normative:
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 698/2014 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2014
Ordinul nr. 699/2014 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2014
Ordinul nr. 704/2014 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachet a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachet b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor
Ordinul nr. 737/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 363 din 16 mai 2014 (M.Of. nr. 363/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECRETE
Decretul nr. 416/2014 privind conferirea unor decoraţii
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 391/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Hotărârea nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti
Hotărârea nr. 393/2014 pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 519/2014 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.343(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012
Ordinul nr. 703/2014 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor şi controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi a tarifelor pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 364 din 16 mai 2014 (M.Of. nr. 364/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 132/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor
Decizia nr. 156/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 396/2014 pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 29 mai 2014
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 692/2014 privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti
Ordinul nr. 3483/2014 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Decizia nr. 183/2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare la Societatea “Carpatica Asig” – S.A.
***
Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here