În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 360 din 26 mai 2015 (M.Of. nr. 360/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 3822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)”.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 361 din 26 mai 2015 (M.Of. nr. 361/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 118/2015 privind modificarea art. 151 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 • Decretul nr. 480/2015 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 151 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 • Legea nr. 119/2015 pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;
 • Decretul nr. 481/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 193/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 şi pentru completarea art. 511 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului;
 • Decizia nr. 213/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ;
 • Decizia nr. 255/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală;
 • Decizia ANRM nr. 6/2015 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrele Iedera I şi Iedera II.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 565/576/946/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „Medserv Min” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 362 din 26 mai 2015 (M.Of. nr. 362/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 145/2015 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES);
 • Decizia nr. 146/2015 pentru modificarea pct. 4 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;
 • Decizia nr. 147/2015 privind mutarea definitivă a domnului Vasile Şeclăman din funcţia publică de secretar general al Consiliului Concurenţei în funcţia publică de conducere vacantă de director al Direcţiei de supraveghere feroviară din cadrul Consiliului Concurenţei.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 611/2015, din 26.05.2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 363 din 26 mai 2015 (M.Of. nr. 363/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MDRAP nr. 819/2015 privind aprobarea reglementării tehnice „Îndrumar privind mentenanţa echipamentelor tehnologice aflate în exploatare, pentru asigurarea calităţii lucrărilor de construcţii”, indicativ NE 003-2015;
 • Ordinul nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 364 din 26 mai 2015 (M.Of. nr. 364/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 235/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 484 alin. (2) şi ale art. 488 din Codul de procedură penală

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 1051/2015 pentru aprobarea Ghidului informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole – LPIS;
 • Ordinul MFE nr. 1989/2015 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 189 „Stagii de practică pentru studenţi”, finanţată prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”;
 • Ordinul MApN nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.119/2013 privind clasificarea, amenajarea, organizarea şi omologarea poligoanelor în Ministerul Apărării Naţionale.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here