În Monitorul Oficial nr. 359 din 17 iunie 2013 (M.Of. 359/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* DECIZII ALE CURŢII CONSTITUȚIONALE

  • Decizia nr. 232/2013 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

* DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

  • Decizia nr. 245/2013 privind numirea domnului Cristian-Silviu Buşoi în funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul nr. 622/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare;
  • Ordinul nr. 710/468/654 al ministrului economiei, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.1 „Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)“ şi 2.3.1 „Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative“ ale axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare“ din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“ (POS CCE) 2007-2013.

* ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

  • Decizia nr. 134/2013 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii „Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare” – S.R.L.;
  • Decizia nr. 135/2013 privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii „SPECIAL OFFICE – Broker de Asigurare-Reasigurare” – S.R.L..

* RECTIFICĂRI

  • Rectificare referitoare la Normele tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 585/2013, în anexa nr. 1.

Actele normative sunt în curs de actualizare şi vor putea fi în curând consultate pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat deIndaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here