În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 359 din 16 mai 2017 (M.Of. nr. 359/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 60/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare;
 • Decizia nr. 114/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale art. 13 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 315/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională „Imprimeria Naţională” – S.A.;
 • Hotărârea nr. 316/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;
 • Hotărârea nr. 317/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
 • Hotărârea nr. 318/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
 • Hotărârea nr. 319/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
 • Hotărârea nr. 320/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale;
 • Hotărârea nr. 321/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională „Poşta Română” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 440/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, din unitatea administrativ-teritorială Brestovăţ, din judeţul Timiş;
 • Decizia ANP nr. 729/2017 privind condiţiile de asigurare a materialelor necesare organizării de spectacole, expoziţii şi alte manifestări culturale şi artistice în care sunt implicaţi deţinuţii.

ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIO-VIZUALULUI

 • Decizia nr. 237/2017 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 11 iunie 2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 360 din 16 mai 2017 (M.Of. nr. 360/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 84/2017 pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016;
 • Contractul-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020), în valoare de 360 milioane euro, din 15.07.2016;
 • Decretul nr. 429/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MM nr. 602/2017 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei naturale Muntele de Sare Praid.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 4/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, în ipoteza săvârşirii infracţiunii de abandon de familie prin neplata, cu rea-credinţă, timp de trei luni, a pensiei de întreţinere datorată mai multor persoane şi stabilită printr-o singură hotărâre judecătorească.

 ***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 361 din 16 mai 2017 (M.Of. nr. 361/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 85/2017 pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016;
 • Contractul-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020), în valoare de 300 milioane euro, din 16.06.2016;
 • Decretul nr. 430/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractuluicadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 148/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 din anexa VII, cap. II din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MM nr. 603/2017 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI 0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor;
 • Ordinul MEN nr. 3850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 362 din 16 mai 2017 (M.Of. nr. 362/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 363 din 16 mai 2017 (M.Of. nr. 363/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 473/2017 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 474/2017 privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, în retragere, a unui general-locotenent cu trei stele, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 475/2017 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 476/2017 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 477/2017 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 478/2017 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 479/2017 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 480/2017 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 481/2017 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 482/2017 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 187/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 400/2017 privind eliberarea domnului Cătălin Cosmin Olteanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice;
 • Decizia nr. 401/2017 privind eliberarea domnului Cristian Cosmin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
 • Decizia nr. 402/2017 privind eliberarea domnului Vicenţiu-Mircea Irimie din funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social;
 • Decizia nr. 403/2017 privind numirea domnului Florian Udrea în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate;
 • Decizia nr. 404/2017 privind numirea domnului Claudiu-Emanuel Simion în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie şi pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui, cu rang de secretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie;
 • Decizia nr. 405/2017 privind unele măsuri pentru îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante prevăzute în Acordul de parteneriat.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 428/2017 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2017-14 mai 2018;
 • Ordinul ANCPI nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 364 din 16 mai 2017 (M.Of. nr. 364/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 133/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 406/2017 privind numirea doamnei Gabriela Elena Sglimbea în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 407/2017 privind numirea domnului Teiu Păunescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
 • Decizia nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc;
 • Decizia nr. 409/2017 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here