Monitorul Oficial (Partea I) nr. 356 din 15 mai 2014 (M.Of. nr. 356/2014) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 58/2014 pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012
Acordul-cadru global de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte,şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte
Decretul nr. 398/2014 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 357 din 15 mai 2014 (M.Of. nr. 357/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 168/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Decizia nr. 173/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 384/2014 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea reuniunii miniştrilor justiţiei şi miniştrilor afacerilor interne din statele membre ale Procesului de cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP)
ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE
Raportul nr. 2431/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti
Raportul nr. 2466/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti
Raportul nr. 2449/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti
Raportul nr. 2463/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti
Raportul nr. 2782/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Vâlcea
Raportul nr. 3083/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti
Raportul nr. 3137/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti
Raportul nr. 3354/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat – Organizaţia Judeţeană Vâlcea
Raportul nr. 3355/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Galaţi
Raportul nr. 3356/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator – Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti
Raportul nr. 3357/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti
Raportul nr. 3358/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României – Organizaţia Judeţeană Neamţ
Raportul nr. 3359/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Dolj
Raportul nr. 3360/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Teleorman
Raportul nr. 3485/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului – Dan Diaconescu – Organizaţia Judeţeană Cluj
Raportul nr. 5601/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României – Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 358 din 15 mai 2014 (M.Of. nr. 358/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 120/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006
Decizia nr. 155/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 484/220/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat în medicină, sesiunea 29 iunie 2014, pentru posturile şi pe locurile rămase neocupate în sesiunea 17 noiembrie 2013
ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI
Hotărârea nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 359 din 15 mai 2014 (M.Of. nr. 359/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 160/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice
Decizia nr. 161/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 461 din Legea nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
Decizia nr. 162/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. m) şi ale art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
Decizia nr. 167/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie
ORDONANŢE ALE GUVERNULUI
Ordonanţa de urgenţă nr. 23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 360 din 15 mai 2014 (M.Of. nr. 360/2014) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 387/2014 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale
Hotărârea nr. 389/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate
Hotărârea nr. 390/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în lunile aprilie şi mai 2014
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 663/2014 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea unitară a prevederilor art. 18 „Pensii” al Convenţiei dintre România şi Canada pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital în ceea ce priveşte tratamentul fiscal al veniturilor din pensii şi/sau al sumelor plătite din asigurări sociale obţinute din România de un rezident al Canadei
Ordinul nr. 665/2014 privind suspendarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii
ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
Decizia nr. 51/2014 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 49A din 12 martie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 4.789/2/2012 de Curtea de Apel Bucureşti Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale
***
Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here