Monitorul Oficial (Partea I) nr. 349 din 13 mai 2014 (M.Of. nr. 349/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECRETE
Decretul nr. 406/2014 privind conferirea unor decoraţii
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 89/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Decizia nr. 1/2014 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 350 din 13 mai 2014 (M.Of. nr. 350/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 124/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
Decizia nr. 140/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 61/2014 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere şi personalul de pregătire specifică din centralele nuclearoelectrice, reactoarele de cercetare şi din alte instalaţii nucleare
ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Ordinul nr. 286/2014 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 351 din 13 mai 2014 (M.Of. nr. 351/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 118/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Decizia nr. 119/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing
Decizia nr. 127/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 108^5 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865
Decizia nr. 145/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
Decizia nr. 176/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
Decizia nr. 199/2014 privind numirea unor reprezentanţi ai statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Decizia nr. 200/2014 pentru eliberarea doamnei Georgeta Bratu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Decizia nr. 201/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de către domnul Cristian Robert Boldea
Decizia nr. 202/2014 pentru numirea domnului Mihai Gogancea-Vătăşoiu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
Decizia nr. 203/2014 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 iunie 2014, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică vacantă de director general al Direcţiei generale administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 352 din 13 mai 2014 (M.Of. nr. 352/2014) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
Decretul nr. 408/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
Legea nr. 68/2014 pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
Decretul nr. 413/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Norma nr. 10/2014 privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii facultative
***
Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here