În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 346 din 11 mai 2017 (M.Of. nr. 346/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 299/2017 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind constituirea şi activităţile patrulelor comune de-a lungul frontierei de stat comune, semnat la 10 noiembrie 2016 la Timişoara;
 • Protocolul între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind constituirea şi activităţile patrulelor comune de-a lungul frontierei de stat comune din 10.11.2016.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 9/2017 privind soluţionarea sesizării formulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală în Dosarul nr. 9.131/2/2011.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 347 din 11 mai 2017 (M.Of. nr. 347/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 21/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) şi ale art. 2151 alin. (6) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANSVSA nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitarveterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale şi pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

ACTE ALE COLEGIULUI NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 348 din 11 mai 2017 (M.Of. nr. 348/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 98/2017 pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996;
 • Protocolul de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996, din 04.07.2016;
 • Decretul nr. 451/2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996.

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 36/2017 privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind piaţa internă a energiei electrice (reformare) COM (2016) 861;
 • Hotărârea nr. 37/2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 53/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) şi (4) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 298/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome “Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii;
 • Hotărârea nr. 300/2017 pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul arhivistic dintre Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale, şi Serviciul de Stat de Arhivă din Ucraina, semnat la 11 octombrie 2016 la Iaşi;
 • Acordul de cooperare în domeniul arhivistic între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale, şi Serviciul de Stat de Arhivă din Ucraina din 11.10.2016.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 670/2017 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Procedura de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 90/2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 349 din 11 mai 2017 (M.Of. nr. 348/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 34/2017 pentru aprobarea înfiinţării, pe teritoriul României, a Detaşamentului NATO de Contrainformaţii, sub denumirea de ACCI BUCHAREST DETACHMENT – BuDET;
 • Hotărârea nr. 35/2017 privind constituirea Grupului PRO-America;
 • Hotărârea nr. 37/2017 privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

DECRETE

 • Decretul nr. 454/2017 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi respectiv la Bucureşti la 29 noiembrie 2016.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 65/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 301/2017 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului 641, situat în municipiul Timişoara, judeţul Timiş;
 • Hotărârea nr. 302/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2011 privind autorizarea importatorilor de seminţe de cânepă pentru alte întrebuinţări decât pentru semănat.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANAD nr. 101/2017 privind aprobarea cuantumului taxelor de prelevare a probelor de control doping;
 • Ordinul MT nr. 516/2017 privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 20/2017 privind examinarea sesizărilor formulate de Tribunalul Călăraşi – Secţia civilă în Dosarul nr. 6.575/202/2015 şi de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a civilă în Dosarul nr. 42.151/299/2014.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind Decizia prim-ministrului nr. 368/2017, din 11.05.2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 350 din 11 mai 2017 (M.Of. nr. 350/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 56/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 312/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here