Monitorul Oficial (Partea I) nr. 345 din 12 mai 2014 (M.Of. nr. 345/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 102/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală de la 1968
Decizia nr. 125/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar
Decizia nr. 131/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Decizia nr. 146/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968
Decizia nr. 147/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 673^5 alin. 1 şi art. 673^9 din Codul de procedură civilă din 1865
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 656/2014 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi punere la dispoziţia Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar a împrumuturilor de la Guvern
Ordinul nr. 3382/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 octombrie-6 decembrie 2013, începând cu anul şcolar 2014-2015
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 346 din 12 mai 2014 (M.Of. nr. 346/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 98/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 6 din 15 aprilie 2013, şi ale art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865
Decizia nr. 101/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic
Decizia nr. 116/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95 alin. (5) lit. c) şi art. 137 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
Decizia nr. 121/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 366/2014 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 347 din 12 mai 2014 (M.Of. nr. 347/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 111/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33, precum şi ale art. 4 raportate la cele ale art. 31 şi 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Decizia nr. 4/2014 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Cosmeşti Vale
Decizia nr. 5/2014 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Măgura
Ordinul nr. 3385/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 octombrie-8 noiembrie 2013, începând cu anul şcolar 2014-2015
Ordinul nr. 3387/2014 privind transferarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Little London” din localitatea Voluntari de la persoana juridică Fundaţia „Ţara Minunilor” din localitatea Voluntari la persoana juridică Asociaţia „Fabiola Hosu” din localitatea Voluntari
Ordinul nr. 3389/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (şcoală de maiştri), domeniul „energetic”, calificarea profesională „maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Ferdinand I” din municipiul Timişoara
REPUBLICARE
• Legea partidelor politice nr. 14(r2)/2003
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 348 din 12 mai 2014 (M.Of. nr. 348/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECRETE
Decretul nr. 407/2014 privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 313 Cercetare „Burebista” al Diviziei 1 Infanterie „Dacica”
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 34/2014 privind aprobarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014
Ordinul nr. 69/2014 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de planificare şi pregătire a titularului de autorizaţie pentru intervenţia la urgenţă nucleară sau radiologică
Ordinul nr. 519/2014 privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 724/2013 pentru aprobarea criteriilor de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare şi a metodologiei de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor sau neincluderea medicamentelor în Lista cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, pe bază de prescripţie medicală, cu sau fără contribuţie personală
Ordinul nr. 3403/2014 privind sesiunea specială de evaluare naţională 2014 pentru elevii din clasa a VIII-a participanţi la loturile naţionale lărgite de pregătire pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale
***
Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here