În Monitorul Oficial nr. 343 din 11 iunie 2013 (M.Of. 343/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* LEGI ŞI DECRETE

  • Legea nr. 175/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
  • Decretul nr. 585/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
  • Legea nr. 176/2013 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni;
  • Decretul nr. 586/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.

* ACTE ALE CURŢII CONSTITUȚIONALE

  • Hotărârea nr. 16/2013 pentru alegerea preşedintelui Curţii Constituţionale.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 314/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud;
  • Hotărârea nr. 315/2013 privind modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“ şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului;
  • Hotărârea nr. 316/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Aleşd Sud şi Nord“, judeţul Bihor;
  • Hotărârea nr. 319/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Antibiotice“ – S.A. Iaşi, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii;
  • Hotărârea nr. 336/2013 privind declasificarea sau trecerea în altă clasă ori nivel de secretizare a unor categorii de informaţii referitoare la activitatea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate acesteia.

Actele normative sunt în curs de actualizare şi vor putea fi consultate în curând pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here