15 August, 2018

Monitorul Oficial nr. 340 şi 341 din 11 iunie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 340 din 11 iunie 2013 (M.Of. 340/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE 

  • Ordinul nr. 82/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere. 

***

În Monitorul Oficial nr. 341 din 11 iunie 2013 (M.Of. 341/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

  • Decizia nr. 110 din 5 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice;
  • Decizia nr. 154 din 12 martie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 307/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Beriu şi Veţel, judeţul Hunedoara;
  • Hotărârea nr. 325/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul nr. 641/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

* ACTE ALE CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

  • Hotărârea nr. 22/2013 privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi care au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în urma testului de aptitudini organizat în data de 9 aprilie 2013.

*

  • Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Brăila care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

Actele normative pot fi consultate integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu