Monitorul Oficial (Partea I) nr. 341 din 9 mai 2014 (M.Of. nr. 341/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECRETE
Decretul nr. 405/2014 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Mare Ofiţer
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 53/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) lit. f) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
Decizia nr. 93/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIV alin. (5) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor
Decizia nr. 100/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 şi art. 21^1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Decizia nr. 144/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 349/2014 privind aprobarea alocării sumei necesare Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru contractarea şi implementarea unui proiect necontractat din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopă nealocată
Hotărârea nr. 353/2014 pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2014 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţie de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
Hotărârea nr. 364/2014 privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe
Hotărârea nr. 377/2014 pentru modificarea anexei nr. 56 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 342 din 9 mai 2014 (M.Of. nr. 342/2014) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 359/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN14, km 0+000-km 51+100 şi km 57+500-km 89+400, Sibiu-Mediaş-Sighişoara”
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 85/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 139/2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea şi încasarea tarifelor şi taxelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în vederea desfăşurării operaţiunilor petroliere
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 343 din 9 mai 2014 (M.Of. nr. 343/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 149/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi ale art. 3 alin. (1) din anexa nr. 3 la această ordonanţă de urgenţă
Decizia nr. 151/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 361/2014 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 493/69/2014 privind condiţiile de exercitare de către Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a controlului operaţional şi a inspecţiei activităţii serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU şi pentru aprobarea modalităţilor şi procedurilor de monitorizare a serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU
ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Norma nr. 9/2014 privind organizarea activităţii de arhivă la asigurători/reasigurători şi intermediari în asigurări şi/sau în reasigurări
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 344 din 9 mai 2014 (M.Of. nr. 344/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 123/2014 referitoare la repingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
Decizia nr. 150/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
Decizia nr. 152/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006, în ansamblul său, precum şi, în special, a prevederilor art. IV din ordonanţa de urgenţă
Decizia nr. 153/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 363/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
***
Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here