În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 34 din 12 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 34/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 470/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012;
 • Decizia nr. 523/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 113 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
 • Decizia nr. 527/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
 • Decizia nr. 617/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. 4 fraza întâi teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1243/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est;
 • Ordinul MMAP nr. 2425/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane fizice.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 35 din 12 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 35/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 521/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) pct. 4 şi 10 şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) şi e) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora;
 • Decizia nr. 639/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite;
 • Decizia nr. 644/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 416 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1203/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahniţa, ROSCI0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-Gârla Mare, doar trupul care se suprapune parţial cu ROSCI0306 Jiana;
 • Ordinul MECMA nr. 1422/2016 pentru aprobarea Procedurii de înscriere la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor;
 • Ordinul MECS nr. 6141/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.691/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit “Panda” din municipiul Cluj-Napoca;
 • Ordinul MECS nr. 6155/2016 privind derularea Programului naţional “2017 – Anul învăţământului profesional şi tehnic în România”;
 • Ordinul ANAF nr. 94/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.887/2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 36 din 12 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 36/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 2/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • Decretul nr. 11/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 554/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblul său;
 • Decizia nr. 629/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 şi a celor ale art. 89 alin. (1) lit. e) raportat la art. 14 lit. b) teza finală din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.818/2016, duin 12.01.2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 37 din 12 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 37/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 630/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011;
 • Decizia nr. 634/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 635/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 50/2017 pentru eliberarea domnului Marcel Ioan Boloş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor;
 • Decizia nr. 51/2017 pentru numirea domnului Ovidiu Aurelian Flori în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor;
 • Decizia nr. 52/2017 pentru numirea domnului Rareş Trişcă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii;
 • Decizia nr. 53/2017 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Gabriela Scutea din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei;
 • Decizia nr. 54/2017 privind numirea domnului Viorel Ştefu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decizia nr. 55/2017 privind eliberarea doamnei Gabriela Coman din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie;
 • Decizia nr. 56/2017 privind numirea doamnei Lidia Manuela Onofrei în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie;
 • Decizia nr. 57/2017 privind numirea domnului Liviu Cozmin Stoica în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 22/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here