În Monitorul Oficial nr. 338 din 10 iunie 2013 (M.Of. 338/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* DECIZII ALE CURŢII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI

  • Decizia nr. 44/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
  • Decizia nr. 125/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007.

* DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

  • Decizia nr. 233/2013 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul nr. 443/2013 pentru completarea anexei nr. 1 „Condiţii de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă“ la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008 privind stabilirea Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor.

* ACTE ALE AUTORITĂŢII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

  • Ordinul nr. 37/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea studiilor de fezabilitate şi solicitarea avizului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea iniţierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale.

* ACTE ALE COMITETULUI  INTERMINISTERIAL DE FINANȚĂRI, GARANȚII ȘI ASIGURĂRI

* RECTIFICĂRI

  • Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 201/2013.

***

În Monitorul Oficial nr. 339 din 10 iunie 2013 (M.Of. 339/2013) a fost publicat următorul act normativ:

* ACT AL ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI  PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul nr. 724/2013 pentru aprobarea criteriilor de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare şi a metodologiei de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor sau neincluderea medicamentelor în Lista cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, pe bază de prescripţie medicală, cu sau fără contribuţie personală.

Actele normative pot fi consultate integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here