În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 336 din 18 mai 3025 (M.Of. nr. 336/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 103/2015 pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sărbătoare naţională;
 • Decretul nr. 461/2015 privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sărbătoare naţională;
 • Legea nr. 105/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
 • Decretul nr. 463/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 172/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a legii în ansamblul său;
 • Decizia nr. 177/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
 • Decizia nr. 178/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 726/2015 privind aprobarea Ghidului pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu în anul 2015;
 • Ordinul MDRAP nr. 892/2015 privind acordarea celui de-al treilea titlu de parc industrial Societăţii “EUROBUSINESS PARC ORADEA” – S.A.;
 • Ordinul MECS nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 337 din 18 mai 3025 (M.Of. nr. 337/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 595/2015 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007;
 • Ordinul MDRAP nr. 844/2015 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea unitară a controlului de stat pentru supravegherea pieţei produselor pentru construcţii – PC 001.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 908/2015 privind sancţionarea Societăţii QUALITY ASIG – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 338 din 18 mai 3025 (M.Of. nr. 338/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 134/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. b), c) şi d), art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri;
 • Decizia nr. 146/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
 • Decizia nr. 202/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi a anexelor nr. 2 şi nr. 3b la lege;
 • Decizia nr. 214/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 218 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 327/2015 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVI-a 2015 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 339 din 18 mai 3025 (M.Of. nr. 339/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 113/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;
 • Decretul nr. 471/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 169/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 331/2015 pentru completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj;
 • Hotărârea nr. 332/2015 privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava;
 • Hotărârea nr. 334/2015 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 86/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara – S.A..

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here