Monitorul Oficial (Partea I) nr. 327 din 5 iunie 2013 (M.Of. 327/2013) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Hotărârea nr. 19/2013 privind vacantarea unui loc de deputat;
Hotărârea nr. 20/2013 privind vacantarea unui loc de deputat.
ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2013 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Ordonanţa de urgenţă nr. 53/2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii;
Hotărârea nr. 302/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice;
Hotărârea nr. 311/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Ştei”, judeţul Bihor;
Hotărârea nr. 312/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 55 km 4 + 400—71 + 100”, judeţul Dolj;
Hotărârea nr. 313/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Consolidare şi amenajare DN 7A km 86 + 601 — km 105 + 120”, judeţul Hunedoara;
Hotărârea nr. 321/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul privatizării;
Hotărârea nr. 326/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru fondurile necesare pentru constituirea unei entităţi comerciale mixte româno-bulgare pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria).
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Hotărârea nr. 1/2013 a Comisiei Centrale de Rechiziţii pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2013;
Ordinul nr. M49/2013 al ministrului apărării naţionale pentru stabilirea coordonatelor poziţiei punctului de referinţă prevăzut la art. 2 lit. b) din Legea nr. 73/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice.
Actele normative pot fi consultate integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here