În Monitorul Oficial nr. 326 din 5 iunie 2013 (M.Of. 326/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 29/2013 cu privire la comunicarea consultativă a Comitetului către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Acordul Internaţional din 2013 privind schimbările climatice: Modelarea politicii internaţionale privind clima după 2020 COM (2013) 167 final.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 295/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţii „Consolidare versant, refacere podeţ de DN 11A km 59 + 440”, judeţul Bacău.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 618/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.

* ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Ordinul nr. 268/2013 privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

* REPUBLICĂRI

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here