În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 32 din 15 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 32/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 3338/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1857/2017 privind aprobarea cererii de suspendare a activității Societății AIDA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 33 din 15 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 33/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 757/2017 asupra cererii de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre Guvernul României, pe de o parte, și Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, pe de altă parte.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 17/2018 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora;
 • Ordinul MS nr. 18/2018 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 • Decizia nr. 1113/2017 privind înființarea punctului de informare unic, precum și pentru stabilirea condițiilor și modalităților de transmitere a unor informații privind infrastructura fizică a operatorilor de rețea.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1859/2017 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 34 din 15 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 34/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 7/2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 160/2017 privind asigurarea protecției personalului Ministerului Afacerilor Interne;
 • Ordinul MT nr. 1848/2017 privind publicarea Rezoluției MEPC.275(69) – Stabilirea datei de la care regula 11.3 din anexa IV la MARPOL referitoare la Zona specială Marea Baltică va avea efect, adoptată de Comitetul pentru Protecția Mediului Marin al Organizației Maritime Internaționale la 22 aprilie 2016;
 • Ordinul MJ nr. 3928/2017 privind condițiile de conducere a autoturismelor de serviciu de către personalul din cadrul structurilor teritoriale și din aparatul central al Direcției Naționale de Probațiune.

***

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here