Monitorul Oficial (Partea I) nr. 319 din 3 iunie 2013 (M.Of. 319/2013) cuprinde următoarele acte normative:
ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
Decizia nr. 333/2013 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 320 din 3 iunie 2013 (M.Of. 320/2013) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 170/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
Decretul nr. 577/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
Legea nr. 171/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;
Decretul nr. 578/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale;
Hotărârea nr. 304/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
Hotărârea nr. 305/2013 privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului Român de Informaţii în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
Hotărârea nr. 306/2013 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază;
Hotărârea nr. 310/2013 privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Suceava.
ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Ordinul nr. 32/2013 privind aprobarea Regulamentului de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili.
*
Rectificarea referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.856/C/2009.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here