Monitorul Oficial (Partea I) nr. 318 din 30 aprilie 2014 (M.Of. nr. 318/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 107/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) şi ale art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră
ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Ordinul nr. 269/2014 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 319 din 30 aprilie 2014 (M.Of. nr. 319/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECRETE
Decretul nr. 390/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Justiţiei
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Instrucţiunile nr. 238/2014 pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională
Ordinul nr. 469/2014 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 199/2014
Ordinul nr. 485/2014 privind aprobarea Planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului industrial produs de portul Galaţi
ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Decizia nr. 2/2014 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 320 din 30 aprilie 2014 (M.Of. nr. 320/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Decizia nr. 6/2014 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole
Hotărârea nr. 333/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Stan Ion
Hotărârea nr. 334/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Stoia Florin
Hotărârea nr. 335/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Potecă Vasilică
Hotărârea nr. 336/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Samoilescu Ioan Gabriel
Hotărârea nr. 337/2014 privind modificarea art. 2 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 216/2014 privind alocarea temporară, pentru lunile martie şi aprilie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management
Hotărârea nr. 338/2014 privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” pentru anul 2014
DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
Decizia nr. 188/2014 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului
ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE
Hotărârea nr. 10/2014 privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, precum şi locurile de desfăşurare a votării la alegerile parlamentare şi locale parţiale din data de 25 mai 2014
ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL
Lista semnelor electorale ale partidelor politice şi alianţelor electorale care participă la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014
REPUBLICĂRI
Legea nr. 205(r1)/2004 privind protecţia animalelor
***
Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here