15 Septembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 315, 316 şi 317 din 29 şi 30 aprilie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 315 din 29 aprilie 2014 (M.Of. nr. 315/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 393/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 324/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Hotărârea nr. 325/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Hotărârea nr. 328/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale “Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Hotărârea nr. 329/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 71/2014 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare
Ordinul nr. 3334/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014 şi a Calendarului de administrare a acestora

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

Circulara nr. 12/2014 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint, dedicate aniversării a 175 de ani de la naşterea regelui Carol I

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 316 din 30 aprilie 2014 (M.Of. nr. 316/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 306/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor
Hotărârea nr. 331/2014 pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 470/262/2014 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.538/1.014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014
Ordinul nr. 3289/2014 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat – 2014 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI

Hotărârea nr. 22/2014 privind stabilirea zilei pentru întrunirea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România

REPUBLICĂRI

Legea nr. 455(r1)/2001 privind semnătura electronică

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 317 din 30 aprilie 2014 (M.Of. nr. 317/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 303/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 581/2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Ordinul nr. 270/2014 pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Un comentariu

 • Răspunde
  mai 1 2014

  Bună ziua,

  Vă rog să mă sfătuiți cum să procedez în următoarea situație de solicitare a recalculării pensiei, având primul termen de judecată la mijlocul luni mai 2014.

  Descrierea situației mele până azi:

  Am depus Cererea privind acordarea pensiei pt. limită de vârstă (cf.ANEXA 6) la Casa Teritorială de Pensii Cluj în data de 03.02.2012 cu următoarele documente:

  -Carnet de muncă: eliberat din data de 19.09.1966, cu următoarele înscrisuri:
  -Denumirea Intreprinderii……..
  -Părintii mei au semnat cu Intreprinderea un contract de școlarizare profesională pe 4 ani, iar după Absolvirea cursurilor, obligatoriu 3 ani de angajare la Intreprindere ca Muncitor calificat în meseria de Sculer universal.
  -Am fost angajat ca muncitor calificat pe durata nederminată din data de 24.06.1966 în urma Absolvirii 4 ani de Școală profesională între anii 1962-1966 sesiunea IUNIE.
  Doresc să precizez că în perioada de școlarizare profesională 1962-1966 am efectuat practică în producție la Intreprinderea cu care am avut contract de școlarizare profesională.
  În această perioadă am primit bani de practică de la școala profesională și am plătit cotizație la Sindicatul intreprinderii unde am efectuat practica în producție.
  -Plecare îin armată 10.06.1967
  -Continuă activitatea după armată 06.01.1969
  -Din data de 08.12.1997 am beneficiat de prevederile legii Nr. 1/1991 REP.
  -La data de 03.09.1998 încetat drepturile prevăz. de Legea 1/1991 REP. Art. 20 (1) pct.”a”
  -Angajare cf.disp. de repartizare din 03.09.1998
  -Transferat in interes de serviciu conf. art.169 din C.M. și art. 11/a din L. 1/1970 din 18.02.2000
  -Desfacere a contractului individual de muncă cf. Deciziei din data de 03.02.2012 de la ultimul loc de muncă.
  -livret militar:
  Cu următoarele înscrisuri:
  -încorporat 19.06.1967
  -lăsat la vatră 04.12.1968
  -carte de identitate (CNP: 1471102120645)
  -certificat de nastere
  -adeverința privind sporurile de salariu:
  -alte acte doveditoare perioadelor de activitate si a veniturilor realizate:
  Am depus:
  -Adeverință pt. perioada 24.06.1966-01.08.1974 si 01.06.1980-08.12.1997
  -Adeverință pt. Spor de vechime în perioada 01.04.1992-01.04.1994
  -Adeverință privind acordul global, prime și adaosuri, sume suplimentare prin decret de stat, spor de vechime pt. perioada 1971-31.05.1980
  -Adeverința de venituri pt. perioada 21.02.2000-31.03.2001
  -Adeverințele de mai sus au fost extrase din statele de plată existente în arhivele unităților cu care am avut Contract individual de muncă pe durată nederminată, unități care au reținut cf. fluturașelor de salariu primite în fiecare lună:
  -CAS individual, -șomnaj, -asigurări de sănătate, -deducere personală funcţie de bază și -impozit pe salariu.
  Am primit Decizia privind acordarea pensiei pentru limita de vârstă (cod pensie N10) din data de 26.04.2012 în baza Legii nr. 263/2010 cu următoarele date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie:
  -Drepturile au fost stabilite începănd cu data de …………………….03.02.2012
  -vârsta standard de pensionare în sistemul public………………64 ani…….3 luni
  -reducerea vârtei standard de pensionare pentru…………………0 ani…….0 luni
  -conditii special, deosebite si/sau alte conditii de munca……….0 ani…….0 luni
  -condiții normale de muncă……………………………………………33 ani……..6 luni
  -stagiu total de cotizare realizat………………………………………45 ani…….5 luni……….25 zile
  -Numărul total de puncte realizat……………………………………57,27786
  -punctaj mediu anual………………………………………………………1,70979
  -valoarea punctului de pensie ……………………………………..732,80 lei

  Conform art. 149 alin.(1) din Legea nr. 263/2010 am depus contestație la decizia de pensionare în data de 15.05.2012 la Casa Teritorială de Pensii Cluj la care nu am primit încă răspuns.
  Conform Art.153 (f) din Legea nr. 263/2000 am depus la Tribunalul Cluj-Napoca chemarea în Judecată a Casei Județene de Pensii Cluj pt. depășirea termenului de 45 de zile de la depunerea Contestației din data de 15.05.2012 la Decizia de pensionare din 26.04.2012 de recalculare a pensiei.
  Doresc să precizez că am primit cuponul de pensie pt. luna Ianuarie 2014 cu punctaj mediu anual de 2,00045 și cu valoarea punctului de pensie de 790,70 lei, în luna Februarie 2014 la fel cu luna Ianuarie, iar în luna Martie 2014 pe cuponul de pensie la Drepturi restante pt. perioade anterioare am primit :- Pensie 258 lei; -CASS 15 lei și Impozit 38 lei, iar din luna Aprilie 2014 a revenit pensia ca în lunile Ianuarie si Februarie 2014.

  Față de cele de mai sus vă rog să mă sfătuiți (ajutați) cu ce argumente legale pot solicita în continuare recalcularea pensiei mele si ce pretenții pot să formulez față de Casa Județeană de Pensii Cluj, dacă punctul de pensie a fost calculat greșit în Decizia de pensionare din data de 26.04.2012.

  Vă mulțumesc anticipat pt. sfaturile D-voastră de specialitate.

  Barta Pavel

Scrie un comentariu