În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 314 din 25 aprilie 2016 (M.Of. nr. 314/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 46/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2531 din Codul penal din 1969;
 • Decizia nr. 76/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 318 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 301/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Romtehnica” – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANRM nr. 93/2016 privind aprobarea licenţei de concesionare pentru explorare a resurselor de ape geotermale din perimetrul Şimleu Sud, judeţul Sălaj;
 • Ordinul ANAF nr. 1193/2016 pentru aprobarea normelor tehnice de aplicare a măsurilor tranzitorii referitoare la solicitarea, emiterea şi monitorizarea utilizării deciziilor privind informaţiile tarifare obligatorii în România.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 315 din 25 aprilie 2016 (M.Of. nr. 315/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 85/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2531 din Codul penal din 1969;
 • Decizia nr. 90/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. (1) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 100/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă;
 • Decizia nr. 172/2016 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MapM nr. 52/2016 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.120/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind planificarea, organizarea, executarea şi finalizarea inspecţiilor Inspectorului General;
 • Ordinul MC nr. 2228/2016 privind schimbarea de grupă valorică, trecerea de la categoria m la a şi inventarierea subcomponentelor ansamblului cu valoare de monument istoric al Spitalului Militar, Calea Plevnei nr. 134, sectorul 6, Bucureşti şi reînscrierea în Lista monumentelor istorice la categoria ansamblu, grupa valorică A, cu 18 subcomponente.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 316 din 25 aprilie 2016 (M.Of. nr. 316/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 299/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
 • Hotărârea nr. 300/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
 • Hotărârea nr. 302/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;
 • Hotărârea nr. 303/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii de Transport cu Metroul „Metrorex“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
 • Hotărârea nr. 304/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2“;
 • Hotărârea nr. 305/2016 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 821/2015 privind aprobarea Programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 143/2016 privind modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 216/2015 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 481/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii şefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze şi statelor Europei Centrale şi de Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013;
 • Decizia nr. 144/2016 privind eliberarea domnului Ioan-Alexandru Andrei din funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

RECTIFICĂRI

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here