În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 314 din 3 mai 2017 (M.Of. nr. 314/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 778/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată, precum şi ale art. 344 alin. (1)-(3), ale art. 345 alin. (2) şi (3), ale art. 346 alin. (2)-(7) şi ale art. 347 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 263/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2017;
 • Hotărârea nr. 264/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome “Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
 • Hotărârea nr. 265/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 42/2017 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 133/2016.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul CNAS nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 315 din 3 mai 2017 (M.Of. nr. 315/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 699/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 438 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 771/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. 3 teza a doua din Codul penal din 1969;
 • Decizia nr. 772/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 192 alin. (2) teza întâi din Codul penal.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 8/2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat;
 • Norma nr. 9/2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 316 din 3 mai 2017 (M.Of. nr. 316/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 89/2017 pentru completarea art. 9 al titlului XI – Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;
 • Decretul nr. 434/2017 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 9 al titlului XI – Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 85/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4, art. 6 şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 271/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 – Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge – unităţile de transfuzie – din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 379/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Doina Elena Popa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului;
 • Decizia nr. 380/2017 privind numirea doamnei Ana-Maria Stăvaru în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 381/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Cornelia Nagy a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului;
 • Decizia nr. 382/2017 pentru numirea domnului Gheorghe-Gabriel Gheorghe în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMJS nr. 623/2017 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora;
 • Ordinul MMJS nr. 625/2017 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2017;
 • Ordinul MMJS nr. 626/2017 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2017.

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 • Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul România Unită din 03.05.2017.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2016, din 03.05.2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 317 din 3 mai 2017 (M.Of. nr. 317/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 32/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) teza finală din Codul de procedură penală.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 383/2017 privind eliberarea, la cerere, a domnului Marius Postolache din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului;
 • Decizia nr. 384/2017 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ovidiu Aurelian Flori din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here