Monitorul Oficial (Partea I) nr. 312 din 28 aprilie 2014 (M.Of. nr. 312/2014) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 323/2014 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva
Hotărârea nr. 327/2014 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2014-2015
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 113/175/2013 / 111/10.160/351/271/204/292/2014 pentru aprobarea formei şi conţinutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tineri la comisia locală de recrutare-încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării şi al stării de război
Ordinul nr. 434/616/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2014 ale Regiei Autonome “Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”
Ordinul nr. 2275/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 313 din 29 aprilie 2014 (M.Of. nr. 313/2014) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 297/2014 pentru aprobarea Acordului dintre EUROCONTROL şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice din România referitor la accesul la datele şi informaţiile cuprinse în Instrumentul de sprijin privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF), semnat la Bruxelles la 29 iulie 2013 şi la 14 octombrie 2013
Acordul între EUROCONTROL şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice din România referitor la accesul la datele şi informaţiile cuprinse în Instrumentul de sprijin privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF)
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 47/2014 pentru aprobarea Regulamentului comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari
Ordinul nr. 50/2014 pentru stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Apărării Naţionale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014
Ordinul nr. 922/2014 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului interministerial din cadrul sistemului naţional de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 314 din 29 aprilie 2014 (M.Of. nr. 314/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 44/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 78 şi 79 din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Decizia nr. 64/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 67310 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865
Decizia nr. 65/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40 alin. 4 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865
Decizia nr. 170/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (1) lit. e) şi f), art. 47 alin. (1) lit. b) şi art. 48 din Legea partidelor politice nr. 14/2003
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 316/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea nr. 322/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică Proiectare Mine pe Lignit” – S.A. Craiova, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Decizia nr. 146/2014 privind sancţionarea Societăţii NELBA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii
***
Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here