În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 311 din 2 mai 2017 (M.Of. nr. 311/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 106/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020;
 • Ordinul MT nr. 107/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”;
 • Ordinul nr. 378/615/518/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii “Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR” – S.A.;
 • Ordinul nr. 2463/527/2017 pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 312 din 2 mai 2017 (M.Of. nr. 312/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 90/2017 pentru completarea art. 12 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 • Decretul nr. 435/2017 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 12 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 • Legea nr. 91/2017 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice;
 • Decretul nr. 436/2017 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 18/2017 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii;
 • Hotărârea nr. 261/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Panaite Vasile.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 376/2017 privind numirea domnului Tudor Vesa în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 377/2017 privind eliberarea doamnei Andra Cristina Croitoru din funcţia de secretar de stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi;
 • Decizia nr. 378/2017 privind numirea doamnei Aurelia Graţiela Drăghici în funcţia de secretar de stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2006 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006;
 • Regulamentul nr. 2/2017 privind transferul sau retragerea de la tranzacţionare a valorilor mobiliare ale emitenţilor în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacţionare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 313 din 2 mai 2017 (M.Of. nr. 313/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 80/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Decretul nr. 417/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 81/2017 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea și completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Decretul nr. 418/2017 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea și completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 82/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal;
 • Decretul nr. 419/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal;
 • Legea nr. 83/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020;
 • Decretul nr. 420/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020;
 • Legea nr. 86/2017 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • Decretul nr. 431/2017 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • Legea nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
 • Decretul nr. 432/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
 • Legea nr. 88/2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spațiului maritim;
 • Decretul nr. 433/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spațiului maritim.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 81/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 262/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pe anul 2017 al Ministerului Energiei;
 • Hotărârea nr. 268/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor.

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.618/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială „Anastasia Popescu“ din municipiul București.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here