În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 311 din 7 mai 2015 (M.Of. nr. 311/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 108/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi ale art. XXIII alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 141/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a celor ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 296/2015 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;
 • Hotărârea nr. 297/2015 privind schimbarea regimului juridic al unei părţi dintr-un imobil, constituită din construcţii şi amenajări la terenuri, situată în municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 298/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
 • Hotărârea nr. 304/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Samoilescu Ioan Gabriel;
 • Hotărârea nr. 305/2015 privind constatarea încetării exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Burnei Ion.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 130/2015 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mărgărit Mitică Marius din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor;
 • Decizia nr. 131/2015 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 iunie 2015, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică vacantă de director general al Direcţiei generale administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 312 din 7 mai 2015 (M.Of. nr. 312/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 711/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013.

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

 • Ordinul nr. 227/2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 62/2013;
 • Ordinul nr. 228/2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 101/2012.

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 • Comunicatul privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar din 04.05.2015.

RECTIFICĂRI

 • Rectificare privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 313 din 7 mai 2015 (M.Of. nr. 313/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 314 din 7 mai 2015 (M.Of. nr. 314/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 160/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here