În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 309 din 22 aprilie 2016 (M.Of. nr. 309/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 79/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 316 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 292/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 310 din 22 aprilie 2016 (M.Of. nr. 310/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 3600/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.179/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4 mai-26 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 311 din 22 aprilie 2016 (M.Of. nr. 311/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 87/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală din 1968 şi art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 3508/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „estetica şi igiena corpului omenesc”, calificarea profesională „coafor stilist” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din municipiul Constanţa;
 • Ordinul MECS nr. 3514/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maryland” din municipiul Bucureşti;
 • Ordinul MECS nr. 3515/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Montessori Haus” din municipiul Timişoara;
 • Ordinul MECS nr. 3516/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul F.E.G. din municipiul Bucureşti;
 • Ordinul MECS nr. 3525/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „primar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul „Don Orione” din municipiul Oradea;
 • Ordinul MECS nr. 3526/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificările profesionale „tehnician în turism”, „tehnician în gastronomie”, respectiv pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „industrie alimentară”, calificarea profesională „tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „agent de turism – ghid” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” din municipiul Brăila;
 • Ordinul MECS nr. 3527/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Banatul” din municipiul Caransebeş;
 • Ordinul MECS nr. 3528/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Mini London” din municipiul Constanţa;
 • Ordinul MECS nr. 3599/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.195/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit „Mish-Mash” din localitatea Băicoi.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulara nr. 9/2016 privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2016.

ACTE ALE INSTANŢELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 • Sentinţa nr. 225/2013 privind excepţia de nelegalitate a prevederilor art. 3 alin. 1, 11 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003, invocate de pârâta S.C. MASTERPLAN STUDIO S.R.L., cu sediul în Miercurea-Ciuc, Str. Cântarului nr. 1, judeţul Harghita, în Dosarul nr. 4.786/258/2012 al Judecătoriei Miercurea-Ciuc.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 312 din 22 aprilie 2016 (M.Of. nr. 312/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 313 din 22 aprilie 2016 (M.Of. nr. 313/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 293/2016 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 139/2016 privind revocarea domnului Vasile Ciurchea, la cerere, din funcţia de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi pentru încetarea exercitării atribuţiilor preşedintelui instituţiei;
 • Decizia nr. 140/2016 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
 • Decizia nr. 141/2016 pentru numirea doamnei Claudia Iulia Mahu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii;
 • Decizia nr. 142/2016 privind eliberarea domnului Eduard Corjescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 415/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în 35 de unităţi administrativ-teritoriale;
 • Ordinul ANCPI nr. 418/2016 privind închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 11 sectoare cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Livezile, judeţul Timiş.

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Hotărârea nr. 19/2016 privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here