În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 307 din 6 aprilie 2015 (M.Of. nr. 307/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 621/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement;
 • Ordinul MDRAP nr. 825/2015 privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale Laboratorul Central Construcţii CCF – S.R.L. pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii;
 • Ordinul MFE nr. 881/2015 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 “Sprijin pentru doctoranzi”, domeniul major de intervenţie 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 308 din 6 aprilie 2015 (M.Of. nr. 308/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 290/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale “Romtehnica” – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale;
 • Hotărârea nr. 291/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 864/2014 privind aprobarea schemei de minimis “Ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică”;
 • Hotărârea nr. 292/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 3097/2015 privind aprobarea programei pentru acordarea gradelor didactice II şi I în învăţământ la specializarea Limba şi Literatura Maghiară şi metodica predării acesteia, profesori.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 309 din 6 aprilie 2015 (M.Of. nr. 309/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 293/2015 privind acordarea unor ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 în agricultură, în sectorul vegetal;
 • Hotărârea nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 522/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2015;
 • Ordinul MS nr. 527/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sănătăţii, din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii;
 • Ordinul MFE nr. 882/2015 pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013;
 • Ordinul MFE nr. 883/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 189 “Stagii de practică pentru studenţi” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 310 din 6 aprilie 2015 (M.Of. nr. 310/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 295/2015 privind plata contribuţiei României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 129/2015 pentru numirea doamnei Simona Allice Man în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 573/199/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat;
 • Ordinul MS nr. 580 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii;
 • Ordinul MJ nr. 875/2015 pentru stabilirea plafonului valoric în vederea decontării lentilelor necesare corecţiei vizuale pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here