În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 304 din 5 mai 2015 (M.Of. nr. 304/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 56/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANPC nr. 104/2015 pentru aprobarea condiţiilor în vederea autorizării sau menţinerii autorizaţiei pentru operaţiunea de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie;
 • Ordinul MMAP nr. 694/2015 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul unor specii de faună sălbatic;
 • Ordinul MECS nr. 3731/2015 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2015 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale, precum şi pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere în universităţile din străinătate.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 • Decizia cu privire la Cererea nr. 76.048/11 introdusă de Valeriu Marius Ielcean împotriva României din 07.10.2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 305 din 5 mai 2015 (M.Of. nr. 305/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 94/2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală – INTERPOL privind privilegiile şi imunităţile participanţilor la cea de-a 43-a Conferinţă Regională Europeană a Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală – INTERPOL de la Bucureşti, încheiat prin schimb de scrisori semnate la 30 ianuarie 2015 la Bucureşti şi la 25 februarie 2015 la Lyon;
 • Decretul nr. 434/2015 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală – INTERPOL privind privilegiile şi imunităţile participanţilor la cea de-a 43-a Conferinţă Regională Europeană a Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală – INTERPOL de la Bucureşti, încheiat prin schimb de scrisori semnate la 30 ianuarie 2015 la Bucureşti şi la 25 februarie 2015 la Lyon.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 55/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România;
 • Decizia nr. 97/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară;
 • Decizia nr. 98/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii;
 • Decizia nr. 101/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) şi art. 200 alin. (1)-(3) din Codul de procedură civilă.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MApN nr. 34/2015 privind avansarea onorifică a veteranilor de război, cu prilejul zilei de 9 Mai – Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind cuprinsul Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015, din 05.05.2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 306 din 5 mai 2015 (M.Of. nr. 306/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 35/2015 privind eliberarea domnului Horia Georgescu din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate.

DECRETE

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordin ANSVSA nr. 32/2015 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2014;
 • Ordinul MS nr. 568/2015 pentru modificarea poziţiilor nr. 4, 10, 13, 14, 18, 19, 26, 28, 35, 37 şi 41 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 412/2015 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2015, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here